Patsiendi info

VASTUVÕTULE PÖÖRDUMINE:

 • Palume vastuvõtule alati eelnevalt registreerida, seda ka kiireloomulise probleemi korral.
 • Vastuvõtule saab aja registreerida telefoni teel või perearstikeskuses.
 • Probleemi puhul, mis nõuab kiiremat sekkumist, kui Teile pakutud esimene vaba aeg, palume ühendust võtta oma pereõega.
 • Retseptide pikendamise, tervisetõendite vormistamise ja muud planeeritavad tegevused soovitame ette võtta oma perearsti juures.
 • Kui Te ei saa tulla vastuvõtule kokkulepitud ajal, siis palun tühistage oma aeg esimesel võimalusel helistades registratuuri, et aja saaks keegi teine abivajaja.
 • Kui Te jõuate vastuvõtule ajal, mil Teile planeeritud vastuvõtuaeg on läbi, on õigus Teid mitte vastu võtta ja Teil tuleb kokku leppida uus visiidiaeg.
 • Eelisjärjekorras teenindatakse etteregistreeritud patsiente.
 • Palun mõelge oma tervisemure alati enne vastuvõtule tulekut korralikult läbi ja pange tähtsamad asjad kirja. Nii saate vastuvõtu käigus oma teemad arsti või õega läbi arutada ja vastuvõtt jääb planeeritud aja sisse.
 • Juhul, kui Te soovite rääkida arstiga mitmest probleemist, palun registreerige 2 aega.
 • Kui Teiega tuleb vastuvõtule kaasa pereliige või lähedane, kes soovib samuti oma terviseprobleeme arutada, siis peab ka tema arstile aja kinni panema.

RETSEPTID

 •  Kordusretsepte saab tellida helistades pereõe kabinetti või pöörduda koha peal tervishoiutöötaja poole.
 • Telefoni teel ei pikendata esmakordselt või ühekordselt vaja minevat ravimit, samuti unerohtude, rahustite ja teiste psühhotroopsete ravimite retsepte.
 • Retsepti valmistamise tähtaeg on 3 tööpäeva

SAATEKIRJAD

 • Eriarsti konsultatsiooni vajaduse otsustab ja saatekirja kirjutab perearst. Saatekirja saamiseks on vajalik tulla arsti visiidile. 
 • llma perearsti saatekirjata saab pöörduda: naistearstile, naha- ja suguhaigustearstile, silmaarstile, tuberkuloosiarstile, hambaarstile, psühhiaatrile ja tõeliselt erakorralise probleemi korral erakorralise meditsiini osakonda. 
 • Saatekirju ei väljastata patsiendi nõudmisel või tagantjärele. 
 • Kui olete end registreerinud eriarsti vastuvõtule perearstiga nõu pidamata, tuleb Teil teenuse eest ise tasuda ning perearstil on õigus saatekirja väljastamisest keelduda

TÖÖVÕIMETUSLEHED

 • Haigestumise korral, kui vajate töövõimetuslehte või lapse haigestumise korral hoolduslehte, võtke palun esimesel päeval ühendust perearstikeskusega. Pereõde annab Teile esmased tegutsemisjuhised ja määrab arsti vastuvõtu aja.
 • Kui selgub, et töövõimetuslehte ei lähe vaja, saab selle tühistada.
 • Tagantjärele haiguslehte avada ei saa va. traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul, kui töövõimetusleht väljastatakse kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini Osakonna patsiendikaardi alusel 2 tööpäeva jooksul.
 • Kokkulepitud ajal vastuvõtule mitte ilmumise korral, loetakse see töövõimetuslehe režiimi rikkumiseks ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

TERVISETÕEND

 • Mootorsõiduki juhi tervisetõendi tegemisel on eelnevalt vaja täita ja digitaalselt allkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee. Seejärel registreerida aeg pereõe vastuvõtule ja kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tõendi väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale isikule. Tõend on tasuline (vt. hinnakiri) ja väljastatakse digitaalselt.
 • Relvaloa tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik pereõe vastuvõtule registreerumine. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Kõik  relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud peavad käima psühhiaatri konsultatsioonil ja esitama psühhiaatri tõendi relvaloa lubamise kohta. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale isikule. Tõend on tasuline (vt. hinnakiri).
 • Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega       nõutud, on tasulised (vt. hinnakiri).

MEELESPEA PATSIENDILE VIIRUSTEROHKEL PERIOODIL VASTUVÕTULE PÖÖRDUMISEL:

Palun võtke tervisekeskusega esmalt ühendust telefoni teel või e-kanalite kaudu – paljud mured saab lahendada kaug konsultatsiooni abil. Vajadusel kutsutakse teid pereõe või perearsti vastuvõtule.

Nakkuskahtlaste ja nakkuseta patsientide jaoks on tervisekeskuses eraldi vastuvõtuajad. Palun andke vastuvõtule registreerides teada, kui Teil on köha, nohu, palavik, kurguvalu vm viirushaigusele viitavad sümptomid või kui need sümptomid tekivad vahetult enne planeeritud vastuvõttu.

Vastuvõtule tulles desinfitseerida alati käed ja personali palvel panna ette kirurgiline mask.

KASULIKUD TELEFONID JA KONTAKTID:

 • ERAKORRALINE ABI 24h – kiirabi tel 112