Tasulised teenused

ARSTI VASTVÕTT – kindlustatuteleTASUTA
KODUVISIIT (v.a. rasedad alates 12-st rasedusnädalast raseduskaardi ettenäitamisel ja kuni 2-aastased lapsed) 5€
MOOTORSÕIDUKIJUHI MED. LÄBIVAATUS
1) A, B – kategooria mootorsõidukid
R – kategooria traktorid ja liikurmasinad
35€
2) C, D, E – kategooria 35€
RELVALUBA 35€
ARSTITÕEND täiskasvanud edasiõppijale 15€
KAITSELIIDULE ESITATAV TÕEND35€
KINDLUSTUSFIRMALE ESITATAV TÕEND30€
LAENUTAOTLEJA ÜLEVAATUS30€
MUUD TERVISETÕENDID15€
KINDLUSTAMATA INIMESED
Arsti esmane visiit35€
Korduv arsti visiit 25€
Õe esmane visiit 20€
Õe korduv visiit 15€
Retsepti väljastamine 15€
Alus: Viljandimaa Perearstide Seltsi koosoleku otsus 13.12.2014
Tõendid, mis väljastatakse politsei, kohtuorganite või haigekassa nõudmisel on tasuta.
TERVISETÕEND 15€
Tervisetõendi väljastamiseks vajalikud prof. uuringud:
1) Kopsude röntgenülesvõte (üks ülesvõte) 7903 13,87€
2) Väljaheite bakterioloogiline uuring
66510 13,97€
66511 9,11€
66512 23,06€
Alus: Viljandimaa Perearstide Seltsi Koosoleku otsus 05.01.2022.a.