Tasulised teenused

ARSTI VASTVÕTT – kindlustatuteleTASUTA
KODUVISIIT (v.a. rasedad alates 12-st rasedusnädalast raseduskaardi ettenäitamisel ja kuni 2-aastased lapsed)5€
MOOTORSÕIDUKIJUHI MED. LÄBIVAATUS
1) A, B – kategooria mootorsõidukid
R – kategooria traktorid ja liikurmasinad
30€
2) C, D, E – kategooria35€
RELVALUBA35€
ARSTITÕEND täiskasvanud edasiõppijale10€
KAITSELIIDULE ESITATAV TÕEND10€
KINDLUSTUSFIRMALE ESITATAV TÕEND15€
LAENUTAOTLEJA ÜLEVAATUS30€
TÕEND VÄLISRIIKI MINEKUKS (tööle, õppima)20€
MUUD TERVISETÕENDID10-20€
KINDLUSTAMATA INIMESED
Arsti esmane visiit20€
Korduv arsti visiit15€
Õe esmane visiit15€
Õe korduv visiit10€
Retsepti väljastamine15€
Alus: Viljandimaa Perearstide Seltsi koosoleku otsus 13.12.2014
Tõendid, mis väljastatakse politsei, kohtuorganite või haigekassa nõudmisel on tasuta.
TERVISETÕEND10€
Tervisetõendi väljastamiseks vajalikud prof. uuringud:
1) Kopsude röntgenülesvõte (üks ülesvõte) 790312.43€
2) Väljaheite bakterioloogiline uuring
6651012,06€
665117,91€
6651220,20€
Alus: Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu. Vastu võetud 19.12.2019.a. nr.116